Viii. Yurtdişi Hukukçular Buluşmasi

Bamako Büyükelçiliği 24.03.2016

VIII. YURTDIŞI HUKUKÇULAR BULUŞMASI/TÜRKİYE

ULUSLARARASI HUKUK SEMİNERİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışmalar yapmak ve sorunlarına çözüm üretmek, ülkemizde olan sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını muhafaza etmeleri ve geliştirmeleri için çeşitli faaliyetler yürütmekle ve öz kültürlerini kaybetmeden toplumsal hayata katılmaları için bilinçlendirme faaliyetlerini yaparak veya yaptırarak, yaşadıkları ülkelerle uyumlu bir halde varlıklarını sürdürmelerini teminen, gereken her türlü çalışmaların ilgili birimler, mesleki yapılanmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapılmasını sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu faaliyetler içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine özel önem atfedilmiş ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve kaybettirme halleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanlar ve çocukları için yurt içinde ve yurt dışında eğitim, burs ve barınma desteği sağlamaya ilişkin faaliyetler de Başkanlığımızın görevleri arasında sayılmıştır.

Başkanlığımızın hedef kitlesinin yaşamış olduğu coğrafyalarda üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimini hukuk alanında tamamlamış çok sayıda vatandaşımızın bulunduğu bilinmektedir. Yurt dışında hukuk alanında yükseköğrenim görmüş kişilerin Türkiye’nin gelecek vizyonuna ve kamu diplomasisinin desteklenmesine büyük katkı sağlayacağı aşikardır. Ayrıca bu kişilerin uluslararası hukuk alanında edinecekleri bilgilerin meslek hayatlarında başarılarına ve yurt dışında yaşayan diğer vatandaşlarımızın hayatlarına olumlu etki edeceği değerlendirilmiştir.

PROGRAM TARİHİ VE İÇERİĞİ

Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan hukukçularımızın hukuk bilgilerinin ve deneyimlerinin arttırılmasına yönelik olmak üzere Başkanlığımızca yurt içinde ve yurt dışında toplam yedi program düzenlenmiştir. 20-24 Nisan 2016


tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek program kapsamında öncelikle Boşanmanın Sonuçları ve Uluslararası Boyutu
konuları işlenecek, uygulamada sıkça karşımıza çıkan Sosyal Güvenlik Hukukunun Uluslararası Boyutu
incelenecek; akabinde Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılıkla Mücadele konuları ile ilgili eğitim verilecektir.

Sunumlar, alanında deneyimli ve yetkin akademisyenler, uzun süreli deneyime sahip uzmanlar, yöneticiler, kamu görevlileri ve hukukçular tarafından yapılacaktır. Sunumlar interaktif katılım ve bilgi alışverişine açık olacağı gibi sunumlardan sonra da çalıştaylar düzenlenecek; kurum ziyaretleri yapılacaktır.

Programı eksiksiz olarak tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir. Programın eğitim dili Türkçe olacaktır.

Sunumlarda interaktif bir ortamın oluşturulması amacıyla katılımcıların programda aktarılması planlanan konularda önceden hazırlık yapmaları
programın verimliliği açısından önemli görülmektedir.

Programa katılım sağlayacak olanlar program süresi boyunca yürütülen tüm faaliyetlere tam ve hazırlıklı olarak katılmayı taahhüt etmiş sayılırlar.

KATILIMCI PROFİLİ

Seminer, yurt dışında ikamet eden ve bu ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinde lisansını ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ya da bu ülkelerde hukuk alanında doktora eğitimine devam eden hukukçuların


başvurularına açıktır.

SEYAHAT VE KONAKLAMA MASRAFLARI

5 günlük program süresince konaklama, planlanan her türlü faaliyetlere katılım Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. Katılımcılar sadece kendilerine ait gidiş-dönüş uçak biletleri ve havaalanı transfer masraflarını karşılayacak;
ayrıca herhangi bir ek ödeme yapmayacaktır.

BAŞVURU USULÜ VE SEÇİM

Programa başvuru için başvuru.ytb.gov.tr adresinden sisteme üye olunarak elektronik
başvuru yapılması yeterli olacaktır. Başvuru için son tarih 30 Mart 2016
mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Programa katılması uygun görülen asil ve yedek katılımcılara 1 Nisan 2016
tarihinde e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

Katılım imkanı program planlaması ile sınırlıdır.

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

Program detayları hakkında bilgi edinmek için, www.ytb.gov.tr adresi ziyaret edilebilir. Ayrıca yhb@ytb.gov.tr
adresi ile irtibata geçilecektir. Ay