Türkiye Cumhuriyeti

Bamako Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

 

 

Sevgili vatandaşlarım, internet ve facebook sayfalarımıza başvuran değerli Malili dostlarımız,

1 Mayıs 2014 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’nin Mali Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak göreve başlamış bulunuyorum.

Türkiye Mali’nin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarının korunmasına öncelikli bir önem atfetmektedir. Bu çerçevede, son dönemde Mali’nin Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimlerini başarıyla tamamlamasından ve müteakiben ülkede siyasi istikrarın giderek güçleniyor olmasından memnuniyet duymaktayız.

Siyasi ilişkilerimizin geliştirilip derinleştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde Türkiye ile Mali arasındaki üst düzey ziyaretlere yoğunluk kazandırılmasına bilhassa öncelik vereceğiz.

Tabiatıyla, siyasi ilişkilerin yanısıra ekonomik-ticari, kültürel, bilimsel, eğitim ve sosyal kalkınma işbirliği alanlarında temas ve ikili işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi de görevim sırasında üzerinde önemle durulacak bir konu olacaktır. THY tarafından açıklandığı üzere, çok yakın bir gelecekte İstanbul’dan Bamako’ya doğrudan seferlerin başlatılacak olmasının ikili ilişkiler üzerinde kayda değer bir ivme yaratılmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Görevim sırasında hiç şüphesiz Mali’de bulunan siz değerli vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgileneceğim. Büyükelçiliğimizin kapıları her zaman olduğu gibi sizlere daima açık olacaktır.

Batı Afrika’nın köklü bir tarih ve kültür geleneğinden gelen Mali’de , ikili ilişkilerimizde yeni bir atılım arayışı içerisinde olduğumuz bu dönemde Büyükelçi olarak görev almış olmaktan duyduğum şeref ve heyecanı sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum.

Türkiye-Mali ilişkileri bağlamında sitemizde yer alan bilgilerin yararlı olacağı inancıyla, şahsım ve Büyükelçiliğimizin tüm mensupları adına hepinize içten selam ve en iyi dileklerimi  sunuyorum.  

 

                                                                                                                          H. Renan Şekeroğlu

                                                                                                                                     Büyükelçi